Planul de afaceri | Бизнес-план и финансирование бизнеса

🔥Sunteți antreprenor/oare sau reprezentant/ă a afacerilor micro, mici sau mijlocii în Moldova? Sau abia visați la o afacere? EcoVisio și HUB-ul Antreprenorilor Sociali vă oferă materialele webinarului ”Elaborarea și prezentarea planului de afaceri”, care a avut loc în luna martie 2023!

🔥Вы - предприниматель/ница или представитель/ница микро-, малого или среднего бизнеса из Молдовы или Украины? Или ещё только мечтаете о своём бизнесе? EcoVisio и HUB Социальных Предпринимателей предлагают вам материалы вебинара по теме «Бизнес-план. Финансирование бизнеса», который состоялся в марте 2023 года!

Planul de afaceri (RO)

Trainer-expert: Sergiu Mocan, consultant afaceri

Conținut:
 • Importanţa planificării afacerii
 • Ce este un plan de afaceri?
 • În ce scopuri aveți nevoie de un plan de afaceri?
 • Care sunt funcţiile unui plan de afaceri?
 • Care sunt etapele elaborării unui plan de afaceri?
 • Care sunt componentele unui plan de afaceri?
 • Cine sunt beneficiarii planului de afaceri?
 • Cum ar trebui să arate un plan de afaceri convingător?
 • Cum să-ți prezinți afacerea și planul de afaceri unei instituții financiare?

Instruirile au fost organizate de către Asociația EcoVisio și HUB-ul Antreprenorilor Sociali în cadrul Programului Băncii Europene de Investiții, care oferă suport tehnic pentru microcreditare în țările Parteneriatului Estic. Scopul general al programului este îmbunătățirea accesului la finanțare, incluziunea financiară responsabilă a populațiilor cu venituri mici din Ucraina, Georgia și Moldova.

Бизнес-план и финансирование (РУС)

Эксперт: Сергей Мокан, бизнес-консультант

Примерное содержание:

1.Разработка и презентация бизнес-плана: 

 • Важность бизнес-планирования
 • Что такое бизнес-план?
 • Для каких целей нужен бизнес-план?
 • Каковы функции бизнес-плана?
 • Какие этапы написания бизнес-плана?
 • Каковы компоненты бизнес-плана?
 • Кто является бенефициарами бизнес-плана?
 • Каким должен быть убедительный бизнес-план?
 • Как представить свой бизнес и бизнес-план финансовому учреждению?

2.Доступ к финансированию, анализ потребностей в финансировании и выбор адекватных форм финансирования:

 • Какие финансовые учреждения, программы или другие источники предоставляют финансирование для ММСП - и какое?
 • Какие источники альтернативного финансирования, грантов и заемного финансирования доступны на рынке и на каких условиях?
 • Как проанализировать реальные потребности бизнеса в финансировании? Что следует учитывать ММСП при рассмотрении вариантов кредита или финансирования? Анализ рентабельности финансирования.
 • Каковы обычные условия финансирования и как определить наиболее подходящие для ваших нужд? Как структурировать финансирование бизнеса? Как успешно подать заявку на финансирование? Какие документы необходимы?

Мероприятия проводились Ассоциацией EcoVisio и HUB-ом Социальных Предпринимателей в рамках Программы Европейского Инвестиционного Банка, которая занимается технической поддержкой микрокредитования для стран Восточного Партнерства. Общая цель программы: улучшить доступ к финансированию, ответственному финансовому вовлечению населения с низкими доходами в Украине, Грузии и Молдове.

 


Copyright © 2023, EcoVisio