ACTIVITATEA NOASTRĂ

Activitatea noastră se axează pe șase domenii/subiecte. Fiecare domeniu reprezintă un element-cheie a ceea ce credem că constituie un model pentru dezvoltarea durabilă în regiune. Astfel, concentrându-ne pe aceste șase domenii de bază, suntem capabili să construim o cale clară spre viziunea noastră pentru Moldova.

Fiecare subiect este vast. Din acest motiv, în cadrul fiecărui domeniu putem acționa pe diverse direcții, pe mai multe probleme specifice. Subiectele pe care le-am ales sunt fluide și interconectate, atât în munca noastră, cât și într-o societate sănătoasă. Din această cauză, multe dintre activitățile noastre au un impact simultan în mai multe domenii.

Chiar dacă unele domenii se bucură de mai multe proiecte și atenție din partea noastră, acest lucru nu înseamnă că un domeniu este mai important decât altul și că ar exista vreo ierarhie între ele. Considerăm că toate cele șase domenii sunt piese integrale ale puzzle-ului verde pe care încercăm să-l construim împreună.

CLIMĂ

Schimbările climatice sunt foarte reale și se desfășoară mai repede decât s-a estimat anterior. Pentru a stopa impactul negativ al acestor schimbări, este necesară contribuția tuturor. Pentru a obține o lume mai sigură și mai ecologică, trebuie să regândim modul în care producem și consumăm resursele noastre prețioase.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Moldova poate deveni durabilă ecologic doar dacă gestionarea deșeurilor va deveni o prioritate, atât pentru autorități, cât și pentru fiecare dintre noi. Putem avea un impact mare asupra viitorului nostru, dacă alegem responsabil ce cumpărăm, cum folosim și cum eliminăm deșeurile.

Agrifood

Jumătate din terenurile locuibile ale lumii sunt utilizate pentru agricultură, iar producției alimentare îi revine un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Agricultura provoacă daune semnificative mediului înconjurător, dar în același timp este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem la dispoziție pentru ameliorarea schimbările climatice.

COMUNITĂȚI

O societate durabilă ecologic este o societate în care comunitățile își pot folosi propriile structuri și resurse sociale pentru a-și rezolva problemele și atinge scopurile. Munca noastră comunitară se axează pe participare, încurajează abilitarea și schimbarea prin acțiuni colective.

EDUCAŢIE

Pentru a fi eficientă, educația trebuie să fie participativă, incluzivă, să dezvolte reziliența și să ne pregătească pentru o lume în continuă schimbare. Credem în modelul educațional care ne învață să reflectăm asupra experiențelor noastre zilnice. Acest model ne ajută să analizăm contextul în care trăim și să dezvoltăm potențialul nostru de agenți ai schimbării.

ANTREPRENORIAT

Antreprenoriatul social este cel mai durabil mod de contribuție la dezvoltarea social-economică a regiunii noastre. Acesta se înfăptuiește prin activități independente și prin crearea locurilor de muncă, prin dezvoltarea produselor și serviciilor cu impact pozitiv sau prin orientarea profiturilor către nevoi sociale.
 


Copyright © 2023, EcoVisio