Publicațiile Membrilor

Publicații din 2020

Elena Tacu și Aina Idrisova

Mini-Ghid pentru discuții organizate pe platforma ZOOM

Мини-гид для дискуссиях, организованных на платформе ZOOM

Mini-Guide for discussions organized on the ZOOM platform

Publicații din 2019

Anastasia Costișanu

Public perception of environmental issues and climate change in the Republic of Moldova - EcoVisio study

Percepția publică a problemelor de mediu și a schimbărilor climatice în Republica Moldova: o revizuire sistematică

Publicații din 2018

Dumitru Galupa și Gabriela Isac, cu suportul proiectului de Asistență Tehnică pentru Proiectul ”Livada Moldovei” (finanțat de către BEI), și a proiectului de Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (finanțat de către UE), 2019

Perdelele forestiere și beneficiile lor pentru horticultură. Broșură destinată fermierilor

Perdelele forestiere și beneficiile lor pentru horticultură. Broșură destinată instituțiilor de învățământ profesional

Perdelele forestiere și de ce horticultorii au nevoie de ele. Flyer 

NGER Report Moldova - National Green Export Review of the Republic of Moldova: Walnuts, honey and cereals Publication by UNCTAD (based on work of Artur Nadcrinicnii and Valeria Șvarț-Gröger), 2018

Raportul Național de revizuire a exportului produselor ecologice din Moldova: nuci, miere și cereale - traducerea neoficială a publicației de la UNCTAD (bazată pe lucrarea lui Artur Nadcrinicnii și Valeria Șvarț-Gröger), 2018

Master's Thesis: Inclusive Walnut Value Chain Development in the Republic of Moldova - Valeria Șvarț-Gröger, 2018 
Research: Youth Policy in the Black Sea Region (Исследование: Молодежная политика в странах Черноморского Региона
Cercetare: Politici de tineret in Regiunea Marii Negre)
 


Copyright © 2023, EcoVisio