PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR ȘI A COMPETENȚELOR PRACTICE DE GESTIONARE A CARIEREI ÎN UCRAINA, MOLDOVA, GEORGIA ȘI ARMENIA PRIN INTERMEDIUL ABORDĂRII INOVATOARE A COMPANIILOR SOCIALE STUDENȚEȘTI (SSC)

LOCAȚIA ACȚIUNII:
ARMENIA, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA
DURATA ACȚIUNII:
24 LUNI
OBIECTIVUL GENERAL

Promovarea participării active a tinerilor atât în viața democratică, cât și pe piețele forței de muncă din UKR, MLD, GEO și ARM, cu un accent special pe tinerii dezavantajați, contribuind astfel la o creștere durabilă și inteligentă, la coeziunea socială și la reducerea inegalităților în țările Parteneriatului estic.

OBIECTIVUL SPECIFIC

Promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor și dezvoltarea abilităților de gestionare a carierei tinerilor, a competențelor digitale și a competențelor necesare pentru tranziția ecologică în UKR, MLD, GEO și ARM prin intermediul conceptului educațional inovator SSC, cu implicarea integrală a actorilor societății civile, a autorităților și a antreprenorilor la nivel local, regional și național.

REZULTATELE PRECONIZATE 1 ȘI 2

Rezultatul 1: Au fost puse bazele necesare pentru dezvoltarea unei SSC de succes în MLD, GEO și ARM prin capacitarea reprezentanților OSC și a centrelor de tineret ca formatori competenți, prin elaborarea de materiale educaționale și prin crearea unui portal online pentru SSC. 

Rezultatul 2: În școlile din UKR, MLD, GEO și ARM a fost pus în aplicare un program educațional privind SSC cu potențial de extindere la nivel național și internațional, ceea ce a dus la înființarea a cel puțin 24 de SSC, iar 100 de tineri au efectuat stagii scurte în întreprinderi sociale.

REZULTATELE PRECONIZATE 3, 4 ȘI 5

Rezultatul 3: Cele mai bune practici din programele-pilot locale sunt diseminate la nivel național în toate cele patru țări prin activități de sensibilizare și materiale publicate, precum și prin integrarea modelului SSC în programele școlare și/sau în sistemele școlare locale din MLD, GEO și ARM (pe baza experienței de succes din Ucraina).

Rezultatul 4: sunt create rețele și parteneriate permanente de SSC la nivel național și transnațional și este instituit un premiu anual pentru cel mai bun SSC din UKR. 

Rezultatul 5: Tinerii afectați de conflictele armate (cei care se confruntă cu atrocitățile războiului și cu traume psihologice și sociale) au primit competențe și cunoștințe pentru îmbunătățirea rezilienței economice și societale în țările lor, prin accesarea în cadrul proiectului a unor cursuri online dezvoltate în cadrul proiectului privind competențele de dezvoltare socială și ecologică și sprijinul psihologic.

Fiecare rezultat este obținut prin intermediul unui grup de activități

  • Rezultatul 1 are în vedere punerea în aplicare a conceptului de SSC prin intermediul grupurilor de discuție, al programului ToT, al portalului online și al dezvoltării de materiale educaționale, pregătind astfel activitățile pentru rezultatul 2.
  • Rezultatul 2 prevede pilotarea unui program educațional privind SSC în școlile selectate: 60 de școli sunt selectate pentru ateliere de lucru. O selecție competitivă ulterioară oferă la 24 de școli posibilitatea de a înființa SSC prin mentorat și sprijin financiar. 100 de tineri participă la programe de stagiu în cadrul SE.
  • Rezultatul 3 acoperă diseminarea celor mai bune practici din rezultatul 2 prin intermediul campaniilor de sensibilizare, al unui ghid metodologic privind CSC și al integrării CSC în programele de învățământ secundar/profesional prin intermediul reuniunilor de cooperare și de promovare cu ministerele de resort.
  • Rezultatul 4 stabilește structuri durabile pentru CSC prin intermediul unor excursii de studiu, al unei rețele multinaționale de CSC, al unei conferințe internaționale pentru autorități, OSC, CSC-uri stabilite, SE și sectoare de afaceri, al unui sistem de sprijin pentru SE bazat pe centrele de tineret existente, al unui premiu anual pentru CSC în UKR și al unei școli de vară pentru CSC pentru tineri formatori și antreprenori.
  • Rezultatul 5 oferă, pe baza unui sondaj realizat în cadrul proiectului, instrumente de îmbunătățire a situației socio-economice a tinerilor afectați de conflict, inclusiv sprijin psihologic.

Contacte:


Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană.

Parteneri: ChildFund (Germania), School of ME (Ukraine), EcoVisio (Moldova), Vesta (Moldova), EDEC (Georgia), CODE (Armenia). 

 


Copyright © 2023, EcoVisio