Seed It Forward

Seed It Forward hazelnut
Seed It Forward Willows along river
Seed It Forward seeds

Seed It Forward este o inițiativă agrosilviculturală fondată în 2015, și condusă de o absolventă a programului activEco-2014 și un absolvent al programului ClimateLaunchpad Moldova 2015. Scopul inițiativei este “să crească arbori și oameni pentru o Moldovă mai verde”. Echipa se ocupă de aceasta cu perseverență, zi de zi, plantînd și crescînd copaci în diferite regiuni ale țării, și împărtășind pasiunea și cunoștințele lor cu alți oameni, mai ales cu cei care niciodată n-au plantat un arbore în viața lor.

Mesajul principal al inițiativei, comunicat prin acțiuni directe și exemple motivaționale, este că fiecare poate crește un arbore sănătos, fiecare poate planta o livadă roditoare sau o întreagă pădure. Fiecare poate fi parte a soluției, și nu doar a problemei.

Proiectele de lungă durată a inițiativei Seed It Forward includ:

Seed It Forward growing trees 3
Seed It Forward practical education 2
Seed It Forward growing trees

Principalele momente ale anului 2017:

  • 22 evenimente de plantare cu voluntari în 13 localități ale Moldovei, plus peste 5 plantări ”străine” consultate, numeroase activități de îngrijire și de monitorizare
  • multe evenimente paralele – fiind trei coordonatori, am putut fi într-o singură zi la câteva plantări în diferite localități
  • nou tip de activitate - teambuilding-uri
  • сo-organizarea, împreună cu Eco-Village Moldova și EcoVisio, a programului „ActiveOrganic” (februarie-noiembrie 2017)
  • co-organizarea, împreună cu EcoVisio, a seminarului ”activEco Challenge: Creștem arbori”, și ghidarea a peste 10 inițiative de plantare în diferite regiuni ale Moldovei
  • lansarea noului proiect „Ask a Worm” pentru promovarea compostării urbane și a produselor locale
  • peste 335 de oameni implicate în activități practice (majoritatea – mai mult decât o singură dată)
  • peste 3400 de puieți și 3500 semințe plantate

Începînd cu toamna anului 2015, în activitățile Seed It Forward s-au implicat în mod direct peste 1000 de oameni - inclusiv absolvenți, participanți și aplicanți la diferite programe implementate de EcoVisio. Și, desigur, toate acestea n-ar fi fost posibile fără de cooperare fructuoasă cu comunitățile locale, mai ales copiii și adolescenții, autoritățile locale, companiile, organizațiile, voluntarii și inițiativele locale și internaționale.

Mai multă informație pe www.seeditforward.org/ro sau https://www.facebook.com/seeditforward/

Seed It Forward Bubuieci landfill revitalization 2
Seed It Forward growing trees 6
Seed It Forward practical education 1
Seed It Forward Riscova planting November 2016 2
Seed It Forward hazelnut planting March 2016
Seed It Forward Riscova planting November 2016

 


Copyright © 2021, EcoVisio