Proiectul “Pregătirea mediului rural către schimbările climatice”

Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense, acestea ne afectează pe toți deopotrivă, dar zonele rurale sunt extrem de vulnerabile având o capacitate mai mică de adaptare.

În 2021-2022 EcoVisio își propune să implementeze proiectul “Pregătirea mediului rural către schimbările climatice”, abordând 4 subiecte de bază pentru creșterea rezilienței Moldovei rurale:

  • gestionarea apei,
  • energia regenerabilă,
  • împădurirea,
  • izolarea termică

În septembrie-decembrie 2021 se vor instrui beneficiari pe două teme: izolare termică și reîmpădurire.

EcoVisio își dorește să creeze parteneriate cu primăriile rurale pentru organizarea și desfășurarea instruirilor.

Toți reprezentanții APL care-și doresc să crească capacitatea comunităților în fața schimbărilor climatice sunt invitați să completeze acest formular https://forms.gle/Nniird8xD9L13TjS9

Cel puțin 6 localități vor fi selectate pentru desfășurarea instruirilor cu localnicii. Sătenii vor fi instruiți în cadrul grupurilor de lucru, pot beneficia și de consultanță gratuită, individuală și mini-granturi pentru implementarea proiectelor de izolare termică și împădurire.

Împădurire: seminarii cu sătenii despre modul de plantare, consultarea primăriilor și localnicilor despre reducerea amprentei de carbon, planificarea unei activități de plantare, creștere.

Izolare termică: instruirea și consultarea primăriilor și localnicilor privind metodele de izolare termică eficiente ale gospodăriilor, cum pot fi reduse emisiile de gaze cu efect de seră, costurile izolațiilor și timpul de recuperare a investițiilor.

Pentru anul 2022 vor fi abordate alte două subiecte în mod similar: utilizarea energiei solare și gestionarea apei. 

Scopul acestui proiect este de a sensibiliza comunitățile rurale privind schimbările climatice și cum pot face față, de a identifica bune practici și de a stimula factorii de decizie politică să sprijine comunitățile rurale în activitățile lor.

Prin politici mai bune și răspândirea bunelor practici, Moldova rurală ar trebui să devină mai rezistentă la schimbările climatice, iar satele ca atare ar trebui să aibă un viitor sigur în secolul XXI.

Persoana de contact: Diavor Vica - 

Proiectul este finanțat de către Fundaţia Heinrich Böll din Germania și implementat de către Asociația Obștească EcoVisio.

Realizat de Finanțat de 
 logo EcoVisio vertical     logo Heinrich Boll Stiftung
 


Copyright © 2021, EcoVisio