Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova

Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova a început activitatea sa în iulie 2021 și va implementa activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.

Obiective pentru 2021-2022:

 1. Crearea și dezvoltarea Platformei pentru dezvoltarea antreprenoriatului social.
 2. Elaborarea și implementarea agendei de advocacy pentru politici mai incluzive în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social.
 3. Creșterea vizibilității și recunoașterii sectorului antreprenoriatului social, prin implicarea diverșilor actori la evenimente publice. 

Cum pot deveni membru?

Membru al platformei poate deveni: orice întreprindere socială; întreprindere socială de inserție; SRL (Societate cu Răspundere Limitată); ONG (Organizația Non-Guvernamentală sau persoană fizică. Aceștia pot dobândi calitatea de membru al Platformei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social dacă sunt realizate următoarele criterii:

 • Activează în domeniul sau au legătură cu domeniul Antreprenoriatului Social;
 • Sunt structuri apolitice;
 • Asumă responsabilitatea de a participa activ în cadrul platformei și de a contribui la realizarea Scopului și obiectivelor platformei pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social.

Persoanele fizice sau juridice vor depune către Secretariatul Platformei o cerere tipizată de aderare la Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Republica Moldova. Cererea de aderare va fi examinată și supusă votului la următoare ședință a Consiliului Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul majorității Consiliului.

Care sunt Drepturile membrului?

 • De a participa la activitățile organizate de Platformă;
 • De a veni cu propuneri, opinii, concluzii asupra subiectelor aflate în dezbatere;
 • De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice;
 • De a beneficia de activități/oportunități de instruire în cadrul Platformei;
 • De a propune și de a participa la elaborarea documentelor platformei.

Mai multe detalii poți găsi în Regulamentul platformei AICI.

Activitățile realizate în 2021-2022: 

27 de persoane și organizații au aderat în calitate de membrii și membre la Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Moldova și 5 organizații fac parte din Consiliul PDAS;

3 Adunări Generale cu membrii și membre au fost organizate; 

Agenda de Advocacy și Planul de implementare au fost create și publicate:

Am depus Documentul de poziție la Legea nr. 205 din 06.12.2021 Bugetul de Stat pentru anul 2022 la Parlament și autoritățile de resort:

URMEAZĂ: Elaborarea Cărții Albe pe Antreprenoriat Social, organizarea Laboratorului de Politici, Cartografierea Întreprinderilor Sociale, Întreprinderilor Sociale de Inserție și a organizațiilor, inițiativelor, care desfășoară activitățile de antreprenoriat social, crearea Bazei de date de experți(-te), formatori(-oare) din domeniul, materiale informaționale și studii despre antreprenoriat social, lansarea Videou-lui despre antreprenoriatul social în rândul tineretului. 


Contacte

 • Aina Idrisova, Președinta Platformei +373 798 74 348 / 
 • Dumitru Juraveli, Asistentul Platformei +373 604 98 141 / 
 • Daniela Gurschi, +373 697 59 859 / 

Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova este realizată de „HUB-ul Antreprenorilor Sociali”, lansat de AO EcoVisio, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 


Copyright © 2022, EcoVisio